Friday, 1 March 2013

TERBARU: Manual Fasilitator Program Pencegahan Dadah Berdasarkan Modul Pengubahsuaian Corak Pemikiran-Terapi Kognitif-Tingkahlaku (PCP-TKT) adalah modul terkini dan inovatif dalam program pencegahan dadah di Malaysia. Modul ini berasaskan Model ABC dalam Terapi Kognitif-Tingkahlaku yang berkesan mengubah corak pemikiran, persepsi dan seterusnya memberi nilai dan definisi baru kepada pemikiran, tingkahlaku dan emosi individu agar lebih berfungsi serta berkesan dalam kehidupan. Manual fasilitator ini digubal bagi kegunaan para fasilitator yang terdiri daripada kaunselor, psikologis, guru, rakan sebaya atau ibu bapa dalam menjalankan program pencegahan dadah yang efektif dan dinamik. Tempahan dan permintaan latihan hubungi saya...DR MOHAMMAD AZIZ SHAH


No comments:

Post a Comment