Tuesday, 17 September 2013

Modul Bersepadu Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti (MBKMBKU). MBKMBKU ini dibina berdasarkan 7 strategi pembangunan pelajar yang digubal oleh Muhammad Aziz Shah (2010) iaitu Strategi 1: Kesedaran Kendiri, Strategi 2: Membina Motivasi Belajar, Strategi 3: Mengembangkan Potensi Diri, Strategi 4: Menetapkan Matlamat dalam Kehidupan, Strategi 5: Pengurusan Masa dan Belajar, Strategi 6: Menguasai Kemahiran Belajar dan Strategi 7: Menjauhi Gejala Sosial. Modul ini mengandungi 7 strategi utama dan 56 aktiviti kendiri yang dijalankan selama 40 jam 10 minit. Pelaksanaan modul ini menjurus kepada aplikasi konsep, prinsip dan teknik-teknik pembangunan pelajar yang sistematik dan praktikal berdasarkan kerangka teoritikal Model Bersepadu kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti


Modul Bersepadu Kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti (MBKMBKU). MBKMBKU ini dibina berdasarkan 7 strategi pembangunan pelajar yang digubal oleh Muhammad Aziz Shah (2010) iaitu Strategi 1: Kesedaran Kendiri, Strategi 2: Membina Motivasi Belajar, Strategi 3: Mengembangkan Potensi Diri, Strategi 4: Menetapkan Matlamat dalam Kehidupan, Strategi 5: Pengurusan Masa dan Belajar, Strategi 6: Menguasai Kemahiran Belajar dan Strategi 7: Menjauhi Gejala Sosial. Modul ini mengandungi 7 strategi utama dan 56 aktiviti kendiri yang dijalankan selama 40 jam 10 minit. Pelaksanaan modul ini menjurus kepada aplikasi konsep, prinsip dan teknik-teknik pembangunan pelajar yang sistematik dan praktikal berdasarkan kerangka teoritikal Model Bersepadu kaunseling Motivasi Berjaya ke Universiti . - DR.MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP


INTELEK KHAR 2011-2013 - PENGETUA KOLEJ HARUN AMINURRASYID 2011-2013 - DR. MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP


INTELEK KHAR 2011-2013 - PENGETUA DAN KAKITANGAN PENGURUSAN KOLEJ HARUN AMINURRASYID 2011-2013 - DR. MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP


PENGETUA DAN FELO-FELO KOLEJ HARUN AMINURRASYID 2011-2013 -INTELEK KHAR 2011-2013 - PENGETUA KOLEJ HARUN AMINURRASYID 2011-2013 - INTELEK KHAR. DR. MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP


BICARA HATI PENGETUA INTELEK KHAR 2011-2013 - PENGETUA KOLEJ HARUN AMINURRASYID 2011-2013 - DR. MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP


INTELEK KHAR 2011-2013 - PENGETUA KOLEJ HARUN AMINURRASYID 2011-2013 - DR. MOHAMMAD AZIZ SHAH MOHAMED ARIP